Chwała Północy. Rzeczpospolita w polityce Stolicy Apostolskiej 1598 - 1648