Chemia. Podręcznik do liceów i techników. Część 3. Zakres rozszerzony