Barwa Legionów Polskich 1797-1807 oraz Księstwa Warszawskiego 1807-1814