Bania w Paryżu oraz drobne utwory satyryczne i przekłady