Aula Internacional 1. Język hiszpański. Podręcznik. Szkoła ponadgimnazjalna + CD