Analiza danych z wykorzystaniem SQL-a. Zaawansowane techniki przekształcania danych we wnioski