# 21 Poniedziałek we wtorek - czyli lepiej późno niż wcale - 2019 - Oplotki - biznes przy rękodziele - podcast