* - pola obowiązkowe

Potwierdzam, że wiem o tym, że empik.com jest sklepem internetowym obsługiwanym przez Empik E-Commerce Sp. z o.o. i zgadzam się na przetwarzanie swoich danych osobowych, w szczególności imienia, nazwiska, adresu zamieszkania, adresu poczty elektronicznej i numeru telefonu, w celu przekazywania ofert marketingowych oraz informacji handlowych przez Empik E-Commerce Sp. z o.o.
z siedzibą w Warszawie przy ul. Marszałkowskiej 104/122 oraz podmioty trzecie, z którymi Empik E-Commerce Sp. z o.o. współpracuje, w szczególności podmioty należące do grupy kapitałowej Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Empik Media & Fashion S.A., zgodnie z ustawą z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, ze zm.). Jednocześnie oświadczam, że zostałem poinformowany o przysługującym mi prawie dostępu do treści tych danych oraz możliwości ich poprawiania.
rozwiń

Aby zawsze poprawnie otrzymywać od nas wiadomości, dodaj nasz adres mailing@empik.com do książki adresowej. Jeśli będziesz chciał zrezygnować z naszych wiadomości, możesz to zrobić w każdej chwili.