Szkoła Podstawowa nr 1 im. Władysława Reymonta

ul. Karczewska 14/16, 05-400 Otwock
Czytamy książki każdego dnia, by znać odpowiedź na wszystkie pytania! Książki są fajne i kropka.