Zasady odkupu
używanych gier multimedialnych

I. Warunki ogólne

 

1. Empik Sp. z o.o. prowadzi w salonach empik usługę odkupu używanych gier multimedialnych.

2. Oferta skierowana jest wyłącznie do klientów indywidualnych.

3. Odkupieniu podlegają gry na konsolę: Playstation 3, Playstation 4 , Xbox 360, Xbox One.

4. Gry importowane nie są objęte usługą odkupu.

5. Odkupu dotyczą tylko i wyłącznie gry pełnowartościowe i w idealnym stanie tj. sprawne technicznie, zawierające wszystkie akcesoria i dodatki oraz posiadające oryginalne opakowanie. Płyty nie powinny nosić widocznych śladów użytkowania.

6.Informacje o tytułach aktualnie skupowanych gier można uzyskać na stronie www.empik.com/gry-używane lub bezpośrednio w salonach empik, w których prowadzona jest usługa odkupu.

7. Zakładamy, że kody internetowe służące do pobrania dodatkowej zawartości są wykorzystane i w żaden sposób nie wpływają na cenę zakupu czy sprzedaży (cena uwzględnia ich wykorzystanie).

8. Empik Sp. z o. o. zastrzega sobie prawo odkupu od jednej osoby tylko jednego egzemplarza tego samego tytułu.

9. Empik Sp. z o.o. rezerwuje sobie prawo do odmówienia odkupu gry bez podawania przyczyny.

10. W ramach bezpiecznych zakupów istnieje możliwość zwrotu lub wymiany gry

używanej w terminie do 7 dni od daty zakupu towaru.

Warunkiem przyjęcia zwrotu jest posiadanie przez klienta oryginału paragonu potwierdzającego zakup oraz nienaruszona plomba na grzbiecie opakowania.

11. Empik Sp. z o.o. zapewnia, że informacje o warunkach odkupu gry nie będą rozpowszechniane ani udostępniane osobom trzecim.

12. Usługa nie jest prowadzona drogą on-line.

II. Ceny

 

1. Wszelkie informacje dotyczące cen skupowanych gier można uzyskać na stronie www.empik.com/gry-używane lub bezpośrednio w salonach empik, w których prowadzona jest usługa odkupu.

2. Ceny odkupu gier mogą być przez Empik zmieniane bez podawania przyczyny podjęcia takiej decyzji

3. Płatność za odkupioną grę zostanie dokonana przez Empik poprzez przekazanie Klientowi Karty Prezentowej Empik zasilonej równowartością ceny odkupionej gry.

4. Płatność odbywa się natychmiast po przeprowadzeniu transakcji odkupu gry.


Regulamin w pliku PDF możesz pobrać stąd.